Zhruba po roce se opět poodhalilo tajemství propasťovité jeskyně Na Poušti. Po nejnovějším postupu do hloubky se, z tohoto původně nenápadného propadu v louce, stává jedna z nejhlubších jeskyní Krasu Západních Sudet. A podle všeho ještě jeskyně neřekla poslední slovo.

V neděli 29.4.2012 se nám podařilo proniknout do pokračování jeskyně Na Poušti. Na této lokalitě u Železného Brodu - Popluží pracujeme s přestávkami již 10 let. Postupně zde z původně nenápadného propadu v louce odkrýváme propasťovitou jeskyni, jejíž dno je po tomto objevu už v hloubce přes 30 m.

Brod6