V letošním roce se horký brambor organizace setkání jeskyňářů viceméně samovolně dokoulel z Českého krasu k nám na sever. Tentokrát si Vás dovolíme přivítat v termínu 14. až 16. října v oblasti, nad kterou bdí nesmlouvavé oko vládce hor Krakonoše. Tradiční program setkání se uskuteční v bozkovské sokolovně a bude po vzoru předchozích ročníků zahrnovat jak páteční prezentaci, tak konfereci Výzkum v podzemí, soutěž Czech Speleo Photo a samozřejmě exkurze do jeskyní v Bozkově, Poniklé a jejich okolí. Pozvánka zde


 

Program - změny vyhrazeny:

Pátek 14.10.

15:00 - zahájení registrace účastníků, ubytování, …

20:00 - oficiální zahájení Setkání, představení krasu západních Krkonoš a Podkrkonoší, představení pořadatelů, promítání historických filmů se speleo tematikou z produkce OFAS Turnov, volná zábava

Sobota 15.10.

8:00 až 8:30 - seznámení účastníků s bezpečnostní směrnicí ČSS

9:00 až 15:00 - exkurze

Exkurze budou organizovány v několika skupinách do nepřístupných částí Bozkovských dolomitových jeskyní, do jeskyní v přírodní rezervaci Údolí Vošmendy a do oblasti Poniklé, případně Rokytnice nad Jizerou. Pro účastníky exkurzí do Poniklé bude zajištěna společná doprava autobusem.

12:00 - ukončení příjmu fotografií do soutěže „Czech Speleo Photo 2016

15:30 až 20:00 - konference Výzkum v podzemí (pozvánka s výzvou k zaslání abstraktu zde)

20:30 - vyhlášení výsledků fotosoutěže „Czech Speleo Photo 2016

21:00 - Předání horkého bramboru organizátorům "Setkání 2017"

21:30 - vystoupení kapely „Stagnace“

Neděle 16.10.

do 10:00 bude možné si vyzvednout objednaná trika, poté budou dána do volného prodeje.

10:00     odjezd (odchod) na exkurze

Doprava na exkurze vlastními vozidly. Možnost návštěvy historického důlního díla Kovárna v Obřím dole (cca 70 km, 1,5 hod). Ostatní exkurze budou kopírovat sobotní program tj. nepřístupné částí Bozkovských dolomitových jeskyní, jeskyně v přírodní rezervaci Údolí Vošmendy a jeskyně, příp. podzemní pískovny v Poniklé.

Pro exkurze do našich jeskyní není třeba speleoalpinistické vybavení.  Počítejte s blátem, plazivkami, ostrými křemennými římsami. Podmínkou účasti na exkurzích je ochranná přilba s řádným upevněním na hlavu a osobní svítilna (čelovka).

V rámci setkání bude možné po všechny tři dny navštívit zpřístupněné Bozkovské dolomitové jeskyně (v době od 8 do 16 hodin, vstupy dle provozních možností správy jeskyní). Otevřena bude vyhlídka na věži bozkovského kostela. Dále lze k cca. 2 hodinové vycházce (určeno zejména pro děti) využít okruh naučné stezky údolím Vošmendy, případně absolvovat delší tůry tzv. Riegrovou, příp. Palackého stezkou, které Vás zavedou do hlubokých údolí řek Jizery a Kamenice. V ústí kaňonu Jizery u Semil se rovněž nachází ferrata Vodní brána (obtížnost C+, délka 110m, převýšení 70m ,čas lezení 1/2 hod). Pro účastníky exkurzí do Poniklé bude zajištěna možnost prohlídky provozu a lezeckého polygonu firmy SINGING ROCK s.r.o., případně jejich podnikové prodejny.

Organizační pokyny:

Příjezd do Bozkova (mapa),  autobusové spojení zastávka Bozkov, nejbližští železniční stanice Jesenný

Parkování na vyhrazených plochách (parkovištích) v obci, případně v kempu.

Prosíme, dodržujte pokyny pořadatelů a parkujte pouze na určených místech.

Po příjezdu se registrujete u vstupu do sokolovny, po zaplacení účastnického poplatku 150,-Kč dostanete identifikační pásku (náramek) opravňující k účasti na exkurzích, konferenci, prohlídce Bozkovských dolomitových jeskyní. Dále obdržíte hlasovací lístek soutěže Czech Speleo Photo.

Není možné bivakovat/stanovat přímo v okolí sokolovny. Vyhrazená plocha ke spaní bude v provizorním kempu v bozkovském sportovním areálu. Pro omezené množství účastníků je možné zajistit ubytování v ubytovně TJ Sokol Bozkov, případně nově otevřeném penzionu Dřevěnka. Požadavek na ubytování je třeba sdělit organizátorům předem (do 15.9.2016) lze rámci registrace na akci.

Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení včetně teplých jídel a pití (pivo Rohozec – vyráběné z krasové vody jímané v okolí Bartošovy pece), příp Svijany a Plzeň). Rozsah a nabídka bude upřesněna. Samozřejmě je možné využít místní restauraci Dřevěnka (kulturní památka).

Program a organizační pokyny Setkání jeskyňářů v Bozkově „Krakonošovo 2016“ budeme průběžně aktualizovat dle aktuální situace.

Výzva k zaslání abstraktu
a pozvání na konferenci  Výzkum v podzemí 2016

Bozkov, sobota 15. října 2016
konané pod záštitou
prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., děkana Fakulty biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze

Vážení kolegové, milí kamarádi,
dovolujeme si Vás pozvat na 7. ročník konference Výzkum v podzemí, který je pořádán u příležitosti Setkání jeskyňářů 2016 v Bozkově. Dovolujeme si Vám též nabídnout aktivní účast na této konferenci formou přednášky s projekcí prezentace, filmu nebo fotografií.

Váš příspěvek může být například na téma:

 • Vědy o podzemí (geologie, hydrogeologie, paleontologie, biospeleologie a další)
 • Technika a metody ve speleologii (metody prolongace, transport materiálu, zajištění jeskyní, lezecké metody a vybavení apod.)
 • Fotografování, mapování a dokumentace podzemí
 • Montanistika, historické podzemí, stopy po těžbě a zpracování nerostných surovin
 • Historie speleologického výzkumu, odhalené i neodhalené záhady podzemí
 • Vzdělávací a společenská úloha speleologie a speleoalpinismu


Konference je určená nejen pro profesionály, ale je otevřená pro všechny speleology, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti, metody, nápady, postřehy či jiné zajímavé myšlenky. Vítáme i sdílení úvah a názorů, nejen definitivních „pravd“ či nových objevů. Neváhejte se zeptat, pokud si nejste jisti, zda Vaše téma zapadá do programu konference. Můžete nás kontaktovat na níže uvedené e-mailové adrese, nebo telefonem na 603 479 901 (Karel) či 777 643 780 (Lukáš).
Z konference vydá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze neprodejný sborník abstraktů, který bude mít ISBN. Sborník obdrží mj. všichni účastníci konference jako písemný materiál vhodně doplňující vlastní přednášky. Bude naším potěšením, pokud přijmete pozvání na tuto konferenci a pokud se jí zúčastníte formou přednášky. V tom případě si Vás dovolujeme požádat o vyhotovení abstraktu (souhrnu přednášky) a jeho odeslání na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 15. září 2016. V přiloženém materiálu najdete instrukce k tvorbě abstraktu a také pomůcky a návody pro jeho sepsání pro méně zkušené přednášející. Zároveň Vám nabízíme, že Vám s tvorbou abstraktu v případě potřeby pomůžeme.
Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se na viděnou.

Za organizační a programový výbor konference:

Mgr. Lukáš Falteisek, ČSS ZO 1-02 a Přírodovědecká fakulta UK v Praze
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., ČSS ZO 1-06 a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

 

Výzva k zaslání abstraktu

Vzor abstraktu

 

Předběžný program konference

Výzkum v podzemí 2016

Bozkov, sobota 15. října 2016
konané pod záštitou
prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., děkana Fakulty biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze

 • Ivan Rous: Objev jeskyně "200" ve vrcholové partii Ještědského hřbetu
 • Daniel Horáček: Výskyt a šíření vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) a netopýra brvitého (Myotis emarginatus) v Sudetech
 • Ivan Horáček: Chlum u Srbska: řeka, kras a biostratigrafie pleistocénu
 • Lenka Lisá: O klimatu posledního glaciálu na uzemí Moravského krasu
 • Helena Vysoká: (výsledky multidisciplinárního výzkumu Hranické propasti)
 • Sabina Falteisková: (zodpovědnost na speleologické lokalitě z pohledu práva)
 • Jan Otava: Turistické využití hornického podzemí - záchrana nebo likvidace?
 • Ladislav Lahoda: Natáčení dokumentárních filmů v podzemních prostorách - metody, technika a poznatky z praxe

(pořadí se může měnit, názvy v závorce jsou předběžné) 

Sorník 2016Sborník abstraktů (ke stažení)

Odborná konference o výzkumu přírodního i umělého podzemí