V neděli 29.4.2012 se nám podařilo proniknout do pokračování jeskyně Na Poušti. Na této lokalitě u Železného Brodu - Popluží pracujeme s přestávkami již 10 let. Postupně zde z původně nenápadného propadu v louce odkrýváme propasťovitou jeskyni, jejíž dno je po tomto objevu už v hloubce přes 30 m.

Brod6 

Největší objevy zde proběhly v roce 2006, kdy jsme se úzkými propástkami a chodbičkami dostali do zatím největší prostory - Škrapového dómku. Zde jsme se na dlouhou dobu zastavili, protože jsme nebyli schopni odsud vytahat hlínu a kamení, zakrývající předpokládané pokračování ve dně prostory. Na sklonku loňského roku jsme si při kontrolní návštěvě všimli v nejnižší části otevřeného kanálku s lehkým průvanem. Jeho nadějnost jsme si ověřili při tání sněhu, kdy jsme k němu ze vzniklého jezera v polích svedli požárními hadicemi vodu. Kanálek bez problémů všechnu zhltnul.

Začali jsme ho tedy rozšiřovat a hned při první akci jsme byli úspěšní. Po několika přistřeleních patronkami šlo do svažujícího se kanálku nalézt a postupně z něho různými způsoby vytahovat kameny (jeden jeskyňář se do něho po hlavě nasouká, omotá lano kolem kamene, další dva ho za nohy vytáhnou). Po 2 m jsme již mohli prolézt do nové propástky o půdorysu 1 x 2 m. Její dno s popadanými bloky je zhruba 6 m pod začátkem kanálku. Nad propástkou je úzký vysoký komín, kterým je zřejmě dále do podzemí přiváděna voda. Stěny jsou totiž krásně vyerodovány. Směr dalšího postupu je jasný, je potřeba rozbít a vytahat kameny ze dna nové propástky a tak odhalit další pokračování. Předpokládáme, že jsme již v místě, kde se soustřeďují vody propadající se do podzemí v okolí propadu při tání sněhu. Doufáme tak, že na další objevy nebudeme dlouho čekat a jeskyně nás brzo pustí dál..

Brod6 1      Brod6 2     Brod6 3

Brod6 4     Brod6 5