http://www.howecocpa.com/images/10.asp
http://www.selexonline.com/images/5.asp
http://ielta-malta.com/305oka.asp
http://fertmixfertilizantes.com.br/370krj.asp
http://www.maxelegant.com/up_files/391moa.asp
http://www.selexonline.com/images/4.asp
http://diannejosephine.com/302eqo.asp
http://buromsan.com/images/2.asp
http://rbs-brandschutz.de/299nzp.asp
http://www.narinturkmen.com.tr/images/3.asp
http://www.selexonline.com/images/1.asp
http://erisler.com/337wed.asp
http://naj.ir/images/1.asp
http://buromsan.com/images/1.asp
http://naj.ir/images/2.asp
http://www.damenmannschaften-rees.de/297sbe.asp
http://www.salterltd.com.tr/userfiles/9.asp
http://www.shinyaw.com.tw/DB/294duo.asp
http://www.renaultparca.com/userfiles/7.asp
http://rondonianahora.com/276nwx.asp
Naše lokality - ZO ČSS 5-01 Bozkov


Kras západních Krkonoš a Podkrkonoší

Krasové jevy se zde vyskytují v izolovaných čočkách a rozlámaných pruzích karbonátových hornin vystupujících uvnitř souvrství fylitů a zelených břidlic železnobrodské části krkonošsko-jizerského krystalinika. Jednotlivá krasová tělesa jsou budována různě kvalitními, přeměněnými karbonáty od vysoce čistých 99% krystalických vápenců, přes fylitické vápence až po různé typy dolomitických vápenců až dolomitů. Na povrch vystupují v podobě krasových ostrovů táhnoucích se západo-východním směrem od Železného Brodu přes Horskou Kamenici, Bozkov, Jesenný a Roztoky u Semil dále k východu, kde postupně křižují údolí Jizery u Poniklé, u Rokytnice nad Jizerou, udolí  Jizerky v Křižlicích a Vítkovicích, Labe v okolí Vrchlabí, Horního Lánova. Přes Černý Důl a Jánské Lázně směřují ke Svobodě nad Úpou , kde stáčejí k severu a pokračují okolo Horního Maršova k Horním  Albeřicím do Polska.  Celá tato oblast bývá někdy označována jako "Krkonošský kras".


oky 400 01

Krasové jevy a jeskyně v povodí řeky Kamenice a okolí Kras povodí Kamenicev Železného Brodu jsou zastiženy většinou při okrajích starých zarovnaných (terciérních) plošin na hranách hluboce zaříznutých údolí. Právě s třetihorním zahlubováním řek je spojován nejmladší vývoj známých jeskyní. První zmínky o jeskyních v této oblasti jsou spojeny s počátky průmyslové těžby čistých krystalických vápenců v lomech v Železném Brodě  (jeskyně v lomu v Brodcích objevená a odstřelená v roce 1935) a Jesennémlom jes 120 po roce 1900. Bohužel žádná z tehdy objevených krasových dutin se nezachovala. Teprve objev Bozkovských jeskyní v roce 1957 vedl k intenzivnějšímu zájmu o místní krasové jevy. Od té doby byla postupně popsána a zdokumentována řada dalších jeskyní.  K nejvýznamějším patří Propad Na Poušti v Železném Brodě, jekyně  Na Vošmendě a Nová Rasovna v údolí Vošmendy v Roztokách a Jesenném , jeskyně Pod Bílou skálou a Vraštilovská jeskyně v Bozkově.

Východní pokračování patří již do oblasti označované jako kras povodí horní Jizery. Krasové jevy jsou vázány na izolované ostrovy karbonátových hornin v nacházející se zhruba s. od Jilemnice. Výchozy krystalických vápenců, dolomitů a erlánů sledují dva soběžné pruhy z.- v.  směru. Na povrch se většinou dostávají ve svazích údolí řek a potoků (Jizera, Rokytnický potok, Jizerka, Cedron). V okolí Rokytnice nad Jizerou tvoří krystalické vápence spolu s erlany pruh obklopený ordovickými kvarcity a grafitickými fylity dlouhý téměř 6 km. Táhne se z údolí Jizery u Pasek nad Jizerou střídavě po svazích údolí Rokytnického potoka až k Rokytnu. Byly zde popsány jeskyně Havírna ve Vilémověa  Rokytnická, Netopýří mlýn a V náhonu v Dolní Rokytnici. Druhý jižnější pruh je zastižen v údolí Jizery u Poniklé kam přechází od západu z oblasti Roprachtic a Helkovic. Těleso ponikelských křemitých dolomitu je v oblasti nerozsáhlejší a na krasové jevy nebohatší. Kromě jeskyní (Ponikelská, Železný důl, U Valdmana, ...) jsou zde i ponory a vydatná vyvěračka.  Další zkrasovělé karbonáty najdeme v okolí Křižlic,  Vítkovic (3 jeskyně Ve Vítkovicích) a Štěpanic (Propast v Horních Štěpanicích, Jímání a 2 jeskyně Ve Štěpanické Lhotě). Celkem je v této oblasti evidováno 15 jeskyní.

 

Nálezná zpráva o nálezných zprávách...

Nálezná zpráva o nalezených zprávách aneb o jeskynním medvědovi a jiných zviřátkách z Horního Lánova.

Roman Kurfiřt

Úvod

     Vy, kteří mě alespoň trochu znáte, tak jistě víte, že se zajímám, mimo jiné, především o rudné hornictví převážně v západní části Krkonoš a Podkrkonoší a také na Železnobrodsku a také o vše, co s ním, tak nějak souvisí. Díky tomu, se mi občas dostane do rukou pozoruhodný materiál a informace, které spíše než montanisty, mohou zajímat jeskyňáře. Tak se i stalo celkem nedávno a proto si myslím, že bude dobré, o jednu takovou, sice ne až tak významnou starou zprávu, na kterou se s největší pravděpodobností již asi dávno zapomnělo, se s těmi, které zaujme, podělit. A to snad proto, aby opět na dlouhá desetiletí a nebo ještě déle, opět neupadla v hluboké zapomnění.

Číst dál: Nálezná zpráva o nálezných...

Rampouši v náhonuTak se nám letos opět urodila parádní výzdoba. Pokud bude i nadále příznivé počasí, chtěl bych se ještě na místo s foťákem vrátit a zdokumentovat přírůstky :-)

Číst dál: Rampouši v náhonu

48. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZNE Kletno

W 2329 pan2

Ve dnech 16-19.10.2014 zorganizovali polští kolegové  tradiční speleologické sympozium. Tentokrát se sešlo více než sto účastníků v Kletně - na Polské straně Králického Sněžníku.

Číst dál: 48. SYMPOZJUM...

Sledování hladin podzemní vody během výkopových prací na vyvěračce v Poniklé ve dnech 9. 10. – 5. 12. 2009

Ondřej Zeman, Vratislav Ouhrabka

Vyvěračka - úpravy 2009
V rámci celkové rekonstrukce jímacího objektu na ponikelské vyvěračce, při které bylo nutné dočasně snížit úroveň hladiny ve vývěru proběhlo střednědobé měření režimu podzemných vod v Ponikelské jeskyni a blízkých studních. Výsledky tohoto měření  přinášíme s menším spožděním níže.
Číst dál: Sledování hladin podzemní...

Akce v Bozkovských jeskyních

IMG 4732

Ještě před začátkem turistické sezóny v sobotu 23.3.2013 jsme se v hojném počtu sešli v Bozkovských dolomitových jeskyních, aby jsme na povrch opět vyvezli nakopaný materiál z průzkumu ve Větrné jeskyni. Ve výborné náladě jsme si rekordně rychle poradili tentokrát se 75 kolečky hlíny a kamení. Máme tak úložný prostor opět prázdný a na podzim se můžeme pustit do dalšího průzkumu.

Číst dál: Akce v Bozkovských jeskyních

 


 

Česká speleologická společnost,
základní organizace 5-01 Bozkov

512 13 Bozkov č.p. 303


IČO: 49295233
č.ú.: 186102901 / 0300

5-01@speleobozkov.cz