Předběžný program konference

Výzkum v podzemí 2016

Bozkov, sobota 15. října 2016
konané pod záštitou
prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., děkana Fakulty biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze

(pořadí se může měnit, názvy v závorce jsou předběžné)