Předběžný program konference

Výzkum v podzemí 2016

Bozkov, sobota 15. října 2016
konané pod záštitou
prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., děkana Fakulty biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze

  • Ivan Rous: Objev jeskyně "200" ve vrcholové partii Ještědského hřbetu
  • Daniel Horáček: Výskyt a šíření vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) a netopýra brvitého (Myotis emarginatus) v Sudetech
  • Ivan Horáček: Chlum u Srbska: řeka, kras a biostratigrafie pleistocénu
  • Lenka Lisá: O klimatu posledního glaciálu na uzemí Moravského krasu
  • Helena Vysoká: (výsledky multidisciplinárního výzkumu Hranické propasti)
  • Sabina Falteisková: (zodpovědnost na speleologické lokalitě z pohledu práva)
  • Jan Otava: Turistické využití hornického podzemí - záchrana nebo likvidace?
  • Ladislav Lahoda: Natáčení dokumentárních filmů v podzemních prostorách - metody, technika a poznatky z praxe

(pořadí se může měnit, názvy v závorce jsou předběžné)