IMG 4732

Ještě před začátkem turistické sezóny v sobotu 23.3.2013 jsme se v hojném počtu sešli v Bozkovských dolomitových jeskyních, aby jsme na povrch opět vyvezli nakopaný materiál z průzkumu ve Větrné jeskyni. Ve výborné náladě jsme si rekordně rychle poradili tentokrát se 75 kolečky hlíny a kamení. Máme tak úložný prostor opět prázdný a na podzim se můžeme pustit do dalšího průzkumu.

 

Dne 9.9 a 10.9.2012 jsme pomocí kompresoru a VK22 zkoušeli navrtat strop v koncové části jeskyně ve skalním okně, směr vošmenda. Bylo provedeno několik vrtů do hloubky 2,5m. na vytypovaných místech ale bez úspěchu. S neúspěchem jsme se nechtěli smířit a tak následovalo rozkrytí několika bloků na pravé straně výklenku, kde po chvíli začal proudit studený vzduch :-). K určení místa v jeskyni jsme použili vodu která po puklině stékala až do koncové prostory. K ČEMU JE TO DOBRÉ!!

Prostě potřebujem zaměřit koncovou prostoru a vystřílet do ní štolu z venčí, z důvodu transportu materiálu. Bohužel je tento způsob dost nepřesný.  Akce se zůčasnili: Hlava, Seifert, Kurfiřt.

Dílčí zpráva o průběhu průzkumných speleologických prací v Bozkovských dolomitových jeskyních v období 1995 – 1999

Bozkovské dolomitové jeskyně se nacházejí na severozápadním okraji obce Bozkov, pod zalesněným svahem  plošiny Na Vápenci. Území je budováno horninami krkonošsko jizerského krystalinika silurského stáří. Leží na okraji terciérní náhorní plošiny a přilehlého údolního svahu Vraštilovského potoka. Je tvořeno čočkou vápnitého, místy křemitého dolomitu, prostoupeného křemitými a křemennými žilkami. Dolomity jsou obklopeny nekrasovými horninami ( fylity a zelené břidlice). Těleso je protaženo ve směru v.-z. v délce cca 400 m, šířka dosahuje 200 m, mocnost je  přes 100 m,. Ve východní části tělesa vystupují pevné dolomity až na povrch (bývalý lom), v západní části na náhorní plošině jsou hluboce rozvětrány a přeměněny na pískové reziduum až do hloubky okolo 40 m.