10. srpna odletělo deset členů naší ZO doplněných o dva hosty na 14. denní expedici do Gruzie.  Expedice působila na pomezí oblastí Imereti a Racha severně od hornického města Tkibuli. Ve spolupráci s jeskyňáři z Gruzinského speleo klubu jsme prováděli orientační povrchový průzkum v oblasti Nakeranského hřbetu a dokumentaci nedávno objevených jeskyní Muradi, Racha 2001, aj.  Vzhledem k tomu, že gruzinská strana neměla žádnou mapovou dokumentaci těchto jeskyní, ujali jsme se  jejich mapování. V průběhu expedice bylo zmapováno více jak 5 km chodeb a vytipováno několik nadějných míst pro další průzkum. Závěr expedice byl věnován návštěvě zpřístupněných jeskyní nedaleko druhého největšáho města Gruzie Kutaisi (jeskyně Sataplia a Prometheus) a dokumentaci jeskynního systému Melouri. První fotografie a stručné informace  najdete na Facebookových stránkách expedice Racha 2016.