Větrná jeskyně

Na vydařené pracovní akci se v sobotu 11.11.2017 sešlo 13 členů a 2 přidružení pomocníci.  Během 6 hodin se podařilo zcela vyklidit překládku u Větrné jeskyně a ven z jeskyní vyvézt 94  koleček hlíny a kamení.