KrakonošOrganizace tradičního podzimního Setkání jeskyňářů, které se tentokrát konalo pod názvem „Krakonošovo 2016“ v termínu 14. až 16. října, se ujala ZO ČSS 5-01 Bozkov. Hlavní program setkání probíhal v Bozkově, exkurze vedly mimo Bozkova i do Poniklé, Rokytnice nad Jizerou a díky kolegům ze ZO ČSS 5-02 Albeřice i do Obřího dolu.

Vzhledem k dobrým zkušenostem organizátorů minulých ročníků s předběžnou registrací účastníků prostřednictvím webového rozhraní, byla od března zpřístupněna webová a facebooková prezentace s přihlašovacím formulářem. Přes toto rozhraní se do začátku setkání registrovalo 128 účastníků. Z těchto předem registrovaných nakonec 24 nedorazilo, zato se navíc přímo na místě ohlásilo dalších 29 účastníků. K tomu je třeba připočítat 53 členů z bozkovské a albeřické skupiny, kteří zajišťovali organizaci akce včetně exkurzí. Celkový počet lidí, kteří se akce zúčastnili, se vyšplhal na 186. Z toho 70% bylo z řad České speleologické společnosti (1-04 Zlatý kůň, 1-02 1 - 02 Tetín, 1-05 Geospeleos, 1-06 Speleologický klub Praha, 1-08 Speleoklub Týnčany, 1-11 Barrandien, 3-05 Permoníci, 4-01 Liberec, 4 03 Labské pískovce, 5-01 Bozkov, 5-02 Albeřice, 5-03 Broumov, 5-07 Antroherpon, 6-01 Býčí skála, 6-04 Rudice, 6-19 Plánivy, 6-21 Myotis, 6-25 Pustý žleb, 6-28 Babická speleologická skupina, 7-01 Orcus a několik individuálů), další účastníci patřili ke speleoskupině Guano, CMA, Vlaštovky, atd.  Ze zahraniční dorazili kolegové se Slovenska, Polska a Chorvatska.

Pro účastníky bylo připraveno ubytování ve třech kategoriích. Nejvyšší kategorii „Penzion Dřevěnka“ využilo 8 lidí, ubytování v prostoru fotbalových kabin 22 osob a zbytek spal ve vlastních stanech, autech, u známých či tam kde padl.

Tradiční program setkání se uskutečnil v bozkovské sokolovně a po vzoru předchozích ročníků zahrnoval páteční prezentace, které představili historii speleologie v Podkrkonoší i současnou činnost členů Bozkovské a Albeřické skupiny. S prezentací Historie a současnost speleologie v západních Krkonoších a Podkrkonoší vystoupil V. Ouhrabka, o speleologických expedicích na Špicberky pohovořil J. Řehák a jeskyně východních Krkonoš představil R. Tásler. Mimo to byly promítnuty historické filmy Podzemní Kůň, Bylo nás 13, Tajemství hory, Bohemia, Toulky po důlním díle Kovárna a Ponikelské propadání.

Na sobotní konferenci Výzkum v podzemí 2016 bylo přihlášeno devět příspěvků, z nichž prezentováno bylo šest. (Své přednášky prezentovali: Ivan Rous, Sabina Faltejsková, Daniel Horáček, Jan Otava, Helena Vysoká a Ladislav Lahoda) Během soboty probíhala samozřejmě i výstava soutěžních fotografií Czech Speleo Photo. Pro instalaci výstavy byla původně připravena samostatná místnost v 1. patře budovy, ale vzhledem k lepší přístupnosti vystavených fotografií byla výstava nakonec přesunuta do hlavního sálu. Bohužel očekávaný velký zájem o prezentaci prací jeskynních fotografů se nekonal. Bozkov se možná zapíše do historie této soutěže jako poslední místo, kde konala tak jak ji známe dnes. Organizátoři již přemýšlí o její nové formě.

V rámci setkání byly organizovány exkurze do nepřístupných částí Bozkovských jeskyních a do jeskyně Na Vošmendě (v sobotu se účastnilo 58, v neděli 26), do Ponikelské jeskyně, Vítkovy pískovny a Singing Rocku (v sobotu 59, v neděli 23), do Netopýřího mlýna v Dolní Rokytnici (8 zájemců) a do Kovárny v Obřím dole (40 zájemců). Pro organizátory představovali exkurze největší problém setkání. A to z důvodu nutného přesunu velkého počtu účastníků na příslušné lokality a charakteru jeskyní, které neumožňují provést najednou velké skupiny lidí.  Pro dopravu účastníku do Poniklé byl zajištěn autobus místního dopravce J. Ráže, do Rokytnice nad Jizerou odjel od SDH Bozkov zapůjčený devítimístný automobil a přesuny mezi pískovnami a Ponikelsku jeskyní jsme řešily dopravou pickupem či na káře. Důležité bylo samozřejmě nasazení velkého počtu (15) průvodců, kteří si skupiny zájemců rozdělovali po několika lidech po celý den se v jeskyních (pískovnách) točili.

Vzhledem k možnostem, které nabízí zařízení bozkovské sokolovny bylo pro účastníky připraveno celodenní stravování a občerstvení, a to včetně zajištění snídaní a balíčku na exkurze. Po celou dobu setkání byl k dispozici výčep s točeným pivem Skalák (Rohozecká 11), točenou malinovkou a dalšími nealkoholickými nápoji.  Bar s nabídkou vína a alkoholu byl otevřen v době večerní zábavy.

Registrovaní účastníci obdrželi krom vstupenky a pozdravu od Krakonoše, dvě speciálně připravená čísla časopisu Krkonoše-Jizerské hory s články o západo-krkonošském krasu, separát o ponikelských pískovnách a brožuru s informacemi o Bozkovských jeskyních.

V rámci registrace všichni účastníci podepsali prohlášení o seznámení s bezpečnostní směrnicí ČSS, pro nečleny bylo uspořádáno v sobotu ráno proškolení, které zajistil Radim Brom.

Ke zdárnému průběhu a organizaci setkání přispěli velkým dílem i spolupracující organizace a sponzoři zejména ZO ČSS 5-02 Albeřice (představení lokalit a zajištění exkurze do Obřího dolu), ZO ČSS 1-06 Speleologický klub (zejména Jirka Buček jako organizátor fotosoutěže Czech Speleo Photo), Lukáš Faltejsek jako organizátor konference, Pivovar Rohozec , KRNAP – redakce časopisu Krkonoše-Jizerské hory, Správa jeskyní České republiky, AOPK ČR Správa CHKO Český ráj, obec Bozkov , TJ Sokol Bozkov , SDH Bozkov , Singing Rock s.r.o  dále sponzorskými dary přispěli Česká speleologická společnost, Krakonošovo Pekařství ve Vysokém nad Jizerou, ETEC.CZ Malá Skála, Fotoškoda, Miloslav Hájek aj.

Fotodokumentaci akce pro organizátory zajistil Karel Čermák. Fotografie jsou dostupné v galerii zde.  Odkazy na fotografie a reakce účastníků najdete zde

Z místa setkání a exkurzí byly prezentovány živé reportáže v ČR Sever, plus další dodatečné příspěvky J. Hořeního ve vysílání ČR a reportáž redaktora J. Brauna v Krkonošském deníku.