http://www.howecocpa.com/images/10.asp
http://www.selexonline.com/images/5.asp
http://ielta-malta.com/305oka.asp
http://fertmixfertilizantes.com.br/370krj.asp
http://www.maxelegant.com/up_files/391moa.asp
http://www.selexonline.com/images/4.asp
http://diannejosephine.com/302eqo.asp
http://buromsan.com/images/2.asp
http://rbs-brandschutz.de/299nzp.asp
http://www.narinturkmen.com.tr/images/3.asp
http://www.selexonline.com/images/1.asp
http://erisler.com/337wed.asp
http://naj.ir/images/1.asp
http://buromsan.com/images/1.asp
http://naj.ir/images/2.asp
http://www.damenmannschaften-rees.de/297sbe.asp
http://www.salterltd.com.tr/userfiles/9.asp
http://www.shinyaw.com.tw/DB/294duo.asp
http://www.renaultparca.com/userfiles/7.asp
http://rondonianahora.com/276nwx.asp
Zprávy o činnosti - ZO ČSS 5-01 Bozkov


Ohlédnutí za rokem 2013

foto 8V sobotu 1.2. jsme se sešli v Bozkově v hospodě Dřevěnce na výroční členské schůzi, abychom zhodnotili uplynulý rok. Na našem zájmovém území v západní části Krkonoš a Podkrkonoší jsme uskutečnili přes 30 pracovních akcí, na kterých jsme se snažili poodhalit další tajemství podzemí, či se jen věnovali údržbě našich lokalit a základen.

Číst dál: Ohlédnutí za rokem 2013

Paleomagnetický výzkum v Bozkovských jeskyních a poprvé také v Ponikelské jeskyni!

V srpnu 2011 proběhla společně s kolegy z Geologického ústavu Akademie věd - Prof. Pavlem Bosákem a Standou Šlechtou výprava do Bozkovských jeskyní a Ponikelské jeskyně. Cílem této akce bylo odebrání vzorků vhodných na paleomagnetická měření z profilů jemnozrnných sedimentů, které zůstaly zachovány na stěně Páteční propasti ve Větrné jeskyni (Bozkov) a v chodbě u zvonů v Ponikelské jeskyni. Odebrání přesně orientovaných malých vzorků těchto nejjemnějších sedimentů pro laboratorní měření (vtlačením malých přesně definovaných a stejných krabiček přímo do sedimentu, viz foto) může pomoci odhalit stáří těchto sedimentů. Princip tohoto paleomagnetického datování jeskynních výplní spočívá v tom, že hornina (v našem případě sediment) si v ideálním případě dokáže uchovat v sobě směr i velikost tehdy působícího magnetického pole země (měřena je tzv. remanentní magnetizace, je uchována díky částicím, minerálům obsahujícím železo - zejména magnetit, hematit a další, které reagují na magnetické pole země při vzniku horniny, v případě sedimentů se natáčejí do směru právě působícího magnetického pole a tato orientace může být zachována až dodnes). Geomagnetické pole se v geologické minulosti měnilo, docházelo k tzv. přepólováním (inverzím), kdy došlo ke změně polarity a magnetický sever se nacházel v blízkosti geografického jihu. Tyto inverze jsou zmapovány a datovány pro jednotlivá geologická období, nejpřesněji pro období kvartéru, paleogénu a neogénu (třetihor - tot označení se již neužívá) až křídy. Dnes se nacházíme v období "normálním" označovaném jako Brunhes, poslední přepólování proběhlo před přibližně 780 tisíci lety, kdy skončilo inverzní období Matuyama. Předchozí výzkumy v Bozkovských jeskyních, které byly publikovány ve sborníku Český kras v roce 2006 (Bosák et al.-2006: Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyní; Český kras, 32, str. 36-42), ukázaly, že zkoumané sedimenty (včetně sintrů) mají normální polarizaci a tudíž jsou tedy zcela jistě mladší než 780 tisíc let. Jaké informace prozradí výsledky nejnovějších měření? Zatím nevíme, výsledky dosud nejsou zpracované, ale až budeme vědět víc, budu vás informovat.

Leona Koptíková

Fotky k prohlédnutí zde: http://home.gli.cas.cz/koptikova/www/Paleomag_BDJ_Ponikla_2011/album/index.html

Pracovní akce v BDJ

V soAkce  v BDJbotu 26.11. 2011 proběhla v Bozkovských dolomitových jeskyních vyvážecí akce nashromážděného materiálu z průzkumných prací v jeskyních. I přes vlezlé počasí se nás sešlo 10 a mohla se tedy rozjet nacvičená souhra lopat, lidí, koleček a vrátku. Vyvezlo se celkem 86 koleček hlíny a kamení. Tato tradiční, v posledních letech několikaročně pořádaná akce probíhá jako důsledek průzkumně-kopací činnosti ve Větrné jeskyni.

Číst dál: Pracovní akce v BDJ

Ohlédnutí za rokem 2008

Máme li rekapitulovat „podzemní“ dění během roku 2008 je třeba začít naší domovskou lokalitou - Bozkovskými jeskyněmi. Hlavní turistická sezona zde končí k poslednímu říjnu a tak se pravidelně otvírá možnost víkendových zimních speleologických prací. V sobotu a v neděli jsou jeskyně pro návštěvníky uzavřeny a tak jim zablácení jeskyňáři při prohlídkách nepřekáží. Již po několik minulých zim se proto kousek po kousku zakusujeme do dna nově objevené propástky u vstupu do tzv. Větrné jeskyně.

Číst dál: Ohlédnutí za rokem 2008

 


 

Česká speleologická společnost,
základní organizace 5-01 Bozkov

512 13 Bozkov č.p. 303


IČO: 49295233
č.ú.: 186102901 / 0300

5-01@speleobozkov.cz